POHODA
MŠ POHODA © 2014                                                                                                                                            created by LittleSlovak
Denný program

07:00-08:30    Schádzame sa a hráme sa
           
08:30-09:00    Cvičíme
    
09:00-9:30      Hygiena a desiata

9:30-10:00      Edukačné aktivity
tvorivé, pohybové, hudobné a výtvarné aktivity

10:00-11:45   Obliekania, hygiena, pobyt  na čerstvom vzduchu, na dvore alebo prechádzky do blízkeho okolia, spoznávanie okolitej prírody

11:45-12:30    Hygiena, obed

12:30-14:30    Popoludňajší odpočinok
   
14:30-15:00    Hygiena, olovrant

15:00-17:30    Tvorivé záujmové činnosti a hry, pobyt na čerstvom vzduchu v záhrade

V prípade záujmu krúžková činnost

Súkromná materská škôlka