POHODA
MŠ POHODA © 2014                                                                                                                                            created by LittleSlovak
Plán práce na celý rok

Výchova a vzdelávanie
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti postupujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie a Školského vzdelávacieho  programu Cestička prírodou. Taktiež využívame vo vzdelávaní prvky Montessori, zameraný na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý rešpektuje osobitosti dieťaťa. Dennou výchovno-vzdelávacou prácou rozvíjame grafomotoriku,  v oblasti: kognitívnej (rozumovej), sociálno - emocionálnej a perceptuálno-motorickej činnosti.



Súkromná materská škôlka
Učebné osnovy - tematické celky školského vzdelávacieho programu Súkromnej materskej škôlky POHODA


Mesiac
Tematický celok
Téma týždňa

September



,,Idem pekne krok za krôčkom..."

  1.    Vitajte v MŠ
  2.    Moja rodina
  3.    Bezpečne do MŠ
  4.    Tí, čo sa o nás starajú

Október


,,Čaro a krásy jesene"
  1.    Jeseň sa oblieka
  2.    Čarovná jeseň
  3.    Na poli, v lese a na záhrade
  4.    Jeseň života

November


,,Ľudské telo"
,,Žijeme zdravo"

  1.    Ľudské telo
  2.    Zdravá životospráva
  3.    Príroda Liečiteľka
  4.    V zdravom tele, zdravý duch

December


,,Čas zimných radovánok"
  1.    Mikulášska čižma
  2.    Vianoce- zvyky a tradície
  3.    Pripravujeme sa na Vianoce

Január


,,Krok za krokom, s Novým rokom"
  1.    Zavítal k nám Nový rok
  2.    Príroda v zime
  3.    Zvieratká v zime
  4.    Zimné hry a športy

Február


"Fašiangy turice Veľká noc ide"
  1.    Časové vzťahy
  2.    Srdiečko na dlani
  3.    Fašiangy turice
  4.    Vlastnosti predmetov

Marec


"Marec- mesiac knihy"
  1.    Malí spisovatelia
  2.    S kamarátkou knihou
  3.    Jar klope na dvere
  4.    Zvieratká a ich mláďatká

Apríl


"Šibi riby mastné ryby"
  1.    Veľká noc- zvyky, tradície
  2.    Veľká noc- výzdoba
  3.    Deň Zeme
  4.    Ochrana a význam lesa

Máj


"Máj, lásky čas"
  1.    Poznaj svoju obec
  2.    Darček pre mamičku
  3.    Čaro vesmíru
  4.    Exotické zvieratá

Jún


"Hurááááá na prázdniny"
  1.    Aj my máme svoj sviatok (MDD)
  2.    Športujeme v lete
  3.    Oteckovia oslavujú (Deň otcov)
  4.    Tešíme sa na prázdniny