POHODA
MŠ POHODA © 2014                                                                                                                                            created by LittleSlovak
Kto sa stará o Vaše dieťatko?

O Vaše detičky sa stará trojčlenný kvalifikovaný vzdelaný pedagogický a zdravotný personál s dlhoročnou praxou v štátnych aj súkromných škôlkach.
Našim hlavným pedagogickým cieľom a zásadou je pozitívne posilňovanie, pochvala, ocenenie, láskavý a individuálny prístup ku každému dieťatku.
Naše učiteľky sú aktívne jazykovo zdatné. Okrem toho je v ponuke nášho zariadenia aj možnosť  aktívnej výuky jazykov aj originál anglickými lektormi podľa prieskumu u rodičov a cenovej ponuky lektorov. V ponuke zariadenia je aj tanečný krúžok prípadne iné krúžky rozvíjajúce najmä pohybové zdatnosti Vašich detí.  Fyzioterapeutické cvičenie ktoré je zamerané na zdravý vývoj a správne držanie tela Vašich detí je v réžii detského zariadenia. Rozhodnutie o zaradení dieťaťa do krúžku je na každom rodičovi a týka sa detí od 3 rokov.
Všetky krúžky sú v réžii MŠ.

Súkromná materská škôlka