POHODA
MŠ POHODA © 2014                                                                                                                                            created by LittleSlovak
Deti a podmienky prijatia - predbežná prihláška

Deti prijímame v priebehu celého roka.
Personálne zabezpečenie" traja pedagogický pracovníci.
Maximálny počet detí v detskom centre je dvadsať. Zabezpečuje sa tak kvalitná starostlivosť založená na akceptácii individuálnych potrieb jednotlivých detí.
Ak je dieťa spôsobilé začleniť sa do kolektívu privítame v detskom centre všetky deti od dvoch do šiestich rokov. Spôsobilosť je špecifikovaná v prihláške.
Prihlášku nájdete na našej internetovej stránke. Táto bude po doručení e-mailom zaradená do poradovníka, prijatie Vám potvrdíme spolu s poradovým číslom. Následne Vám mailom doručíme záväznú prihlášku. Po potvrdení prijatia budete oboznámení s podmienkami a ustanoveniami detského centra.


Pár slov k adaptácii na škôlku...
Súkromná materská škôlka